Move Me – 2015

Installation

Shop Move me collection

Thanks to social media and selfies, people are more aware of their appearance and how they want to show themselves to the outside world. They have thus developed a “photoface”, an attitude that is usually tense and fake. To make the models relax I let them make movements. That way I finally got to see the real person with an often strong expression. The baby powder on the faces is relentless, it shows every wrinkle and imperfection, characteristics that make a person unique, alive, interesting andbeautiful. For Move me, I wanted to capture that very special nanosecond, in which forms and expressions are adopted, but are rarely seen or recorded. Move me is not just about movement, it’s about the way people move me when they dare to be vulnerable and show me their true self.

Dankzij sociale media en selfies zijn mensen zich meer bewust van hun uiterlijk en hoe ze zich willen laten zien aan de buitenwereld. Ze hebben daarmee een ‘foto blik’ intwikkeld, een houding die meestal gespannen en nep is. Om de modellen te laten ontspannen liet ik ze bewegingen maken. Op die manier kreeg ik uiteindelijk de echte persoon te zien met een vaak sterke expressie. De babypoeder op de gezichten is meedogenloos, het laat elke rimpel en onvolmaaktheid zien, kenmerken die een mens uniek, levend, interessant en mooi maken. Voor Move me wilde ik die zeer speciale nanoseconde vastleggen, waarbij vormen en uitingen worden aangenomen vangen, maar zelden worden gezien of opgenomen. Move me gaat niet alleen over beweging, het gaat over de manier waarop mensen mij bewegen wanneer ze kwetsbaar durven te zijn en mij hun ware zelf laten zien.