Annemarieke van Peppen (Rotterdam 1971) studied fashion at the Academy of Arts and Industry (AKI) in Enschede. She traveled through Indonesia, Australia and Malaysia, had exhibitions with controlled polaroid art and combined her artistic existence for years with other jobs, a private company for web design and care for her foster children. Since renting a new studio in 2014, her work is flourishing again and exhibitions in her home country and abroad followed. The impact art projects of van Peppen are characterized by questioning and researching current social developments under the influence of social media. Both in her impact art and in her free work you can see the desire for repetition and the search for the beauty of imperfect human beings.

Annemarieke van Peppen (Rotterdam 1971) studeerde mode aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Ze reisde door Indonesië, Australië en Maleisië, had tentoonstellingen met gecontroleerde polaroidkunst en combineerde haar artistieke bestaan jarenlang met andere banen, een eigen bedrijf voor webdesign en de zorg voor haar pleegkinderen. Sinds het huren van een nieuw atelier in 2014 bloeit haar werk weer en volgen tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De impact art projecten van van Peppen kenmerken zich door het bevragen en onderzoeken van actuele maatschappelijke ontwikkelingen onder invloed van social media. Zowel in haar impact art als in haar vrije werk zie je het verlangen naar herhaling en de zoektocht naar de schoonheid van de onvolmaakte mens.