2022

This series are greatly inspired by the Trimurti philosophy of Balinese Hinduism. The Trimurti (from Sanskrit) are the trinity of supreme divinity in Hinduism, in which the cosmic functions of creation, maintenance, and destruction are personified as a triad of deities. Typically, the designations are that of Brahma the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer. The effect of this holy trinity is the philosophy embracing the concept that everything happens in one’s life is necessary to strike the balance and to complete the infinite circle of lives.

Deze serie is sterk geïnspireerd door de Trimurti-filosofie van het Balinese hindoeïsme. De trimurti (uit het Sanskriet) zijn de drie-eenheid van de allerhoogste goddelijkheid in het hindoeïsme, waarin de kosmische functies van schepping, instandhouding en vernietiging worden gepersonifieerd als een triade van goden. Meestal zijn de aanduidingen die van Brahma de schepper, Vishnu de beschermer en Shiva de vernietiger. Het effect van deze heilige drie-eenheid is de filosofie die het concept omarmt dat alles wat er in iemands leven gebeurt, nodig is om de balans te vinden en de oneindige cirkel van levens te voltooien.