2022

This is an ongoing project or process if you like. It consists solely of self-portraits.

Self-portraits are useful exercises because I, as a model, am always available. It is often a sketch of future projects, perhaps more so to process my life,. My way of expressing emotions and dealing with either pain and difficulty, or enjoying the beauty that life has to offer. It fluctuates.

Avonturen van een Fluctuerende Vrouw

Dit is een doorlopend project of proces. Het bestaat uitsluitend uit zelfportretten.

Zelfportretten zijn nuttige oefeningen omdat ik als model altijd beschikbaar ben. Het is vaak een schets van toekomstige projecten, misschien meer om mijn leven te verwerken. Mijn manier om emoties te uiten en om te gaan met pijn en moeilijkheden, of te genieten van de schoonheid die het leven te bieden heeft. Het fluctueert.

Adventures of a Fluctuous Woman - Reincarnation

Sometimes you have to reinvent yourself, reset and create a new version of the old you. A process of pain, sadness and saying goodbye.
Absorb the inner anger, swallow the loneliness, conquer the fear and trust that you will be reborn, reincarnated.

Avonturen van een Fluctuerende Vrouw – Reincarnatie 

Soms moet je jezelf opnieuw uitvinden, resetten en een nieuwe versie van de oude jij creëren. Een proces van pijn, verdriet en afscheid nemen.
Absorbeer de innerlijke woede, slik de eenzaamheid door, overwin de angst en vertrouw erop dat je herboren zult worden, gereïncarneerd.