2022

I’ve had it with macho men and their behavior, speaking out of power and testosterone, I wonder: Who is The Poor Sheep?

Avonturen van een Fluctuerende Vrouw – Arm Schaap

Ik ben klaar met machomannen en hun gedrag, ze spreken vanuit macht en testosteron en ik vraag me af: Wie is het arme schaap hier?