2015

Thanks to social media and selfies, people are more aware of their appearance and how they want to show themselves to the outside world. They have thus developed a “photoface”, an attitude that is usually tense and fake. To make the models relax I let them make movements. That way I finally got to see the real person with an often strong expression. The baby powder on the faces is relentless, it shows every wrinkle and imperfection, characteristics that make a person unique, alive, interesting andbeautiful.

For Move me, I wanted to capture that very special nanosecond, in which forms and expressions are adopted, but are rarely seen or recorded. Move me is not just about movement, it’s about the way people move me when they dare to be vulnerable and show me their true self.

Dankzij social media en selfies zijn mensen zich meer bewust van hun uiterlijk en hoe ze zich willen laten zien aan de buitenwereld. Ze hebben zo een ‘photoface’ ontwikkeld, een houding die meestal gespannen en nep is. Om de modellen te laten ontspannen laat ik ze bewegingen maken. Zo kreeg ik eindelijk de echte persoon te zien met een vaak sterke uitdrukking. Het babypoeder op de gezichten is meedogenloos, het toont elke rimpel en imperfectie, kenmerken die een persoon uniek, levend, interessant en mooi maken.

Voor Move me wilde ik die heel speciale nanoseconde vastleggen, waarin vormen en uitdrukkingen worden overgenomen, maar zelden worden gezien of vastgelegd. Move me gaat niet alleen over beweging, het gaat over de manier waarop mensen mij raken als ze zich kwetsbaar durven op te stellen en mij hun ware zelf laten zien.